Metody pracy

Ośrodek Oceny i Rozwoju

Centra Oceny to połączenie symulacji, testów i ćwiczeń związanych z pracą, aby ocenić zachowanie i wydajność Kandydata na stanowisku, na które aplikuje.

Przykładowymi zadaniami wykorzystywanymi w tej metodzie są:
• Ćwiczenia ustne, takie jak wywiady, symulowane porady, dyskusje w grupach i powiązane umiejętności werbalne
• Ćwiczenia analizy problemów
• Odgrywanie ról
• Ćwiczenia grupowe bez liderów

Jednym z głównych zastosowań ośrodków oceny w zarządzaniu zasobami ludzkimi jest rekrutacja. Centra oceny stanowią doskonałe narzędzie rekrutacji z wielu powodów:

• W przeciwieństwie do innych metod selekcji, takich jak wywiad, testy pisemne lub dyskusje grupowe, umożliwia symulację sytuacji w prawdziwym miejscu pracy, w szczególności interakcji z innymi
• Ocenia zdolność kandydata do „praktycznego myślenia” w podejściu do zadań związanych z pracą
• Pomaga ocenić zdolności komunikacyjne, negocjacyjne i interpersonalne kandydata za jednym razem
• Wprowadza obiektywizm w procesie selekcji, przy czym wszyscy kandydaci otrzymują równe ustawienia i zadania w tym samym środowisku
• Pozwala na ocenę w oparciu o zachowanie. Ponieważ ludzie nie wiedzą, czego mogą oczekiwać w Centrum Oceny, przyjmują własne zachowanie w przeciwieństwie do wywiadów, testów psychometrycznych lub dyskusji grupowych, gdzie jednorazowe zachowania mogą łatwo wpłynąć na wyniki selekcji.

Testy psychologiczne

Aby pogłębić informacje o potencjalnych lub zatrudnionych Kandydatach oferujemy wsparcie procesów rekrutacyjnych testami psychologicznymi. Wyniki testów to cenne źródło informacji o naturalnych predyspozycjach kandydatów, dzięki którym pracodawca może łatwiej przydzielić zadania dla konkretnych osób.
Każdy test przeprowadzamy według schematu:
• określenie celu badania
• określenie profilu kompetencji
• określenie najważniejszych cech na danym stanowisku
• dobór odpowiednich narzędzi
Właściwy wybór testów pozawala na skuteczną ocenę umiejętności i potencjału przyszłych oraz już zatrudnionych pracowników. Ważne, aby dopasować odpowiedni test do rozmiarów organizacji oraz weryfikacja ich efektywności pod kątem danego stanowiska.
Naszym klientom oferujemy narzędzia spełniające wymogi metodologiczne testów psychologicznych zaakacpetowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz tzw. Testy komercyjne.

W naszej ofercie znajdują się:

• testy menedżerskie
• testy osobowości
• testy wiedzy
• testy predyspozycji zawodowych
• testy określające predyspozycje do pełnienia określonych funkcji społecznych
Psychometria jest nie tylko skutecznym narzędziem rekrutacyjnym, ale także ważnym czynnikiem wspierającym rozwój pracownika, określaniu potencjału oraz przy planowaniu szkoleń.

Employer Branding

Employer Branding to projekt zakładający podejmowanie aktywności, których celem jest zbudowanie profesjonalnego wizerunku pracodawcy wśród wszystkich grup docelowych – aktualnych i byłych pracowników oraz interesantów z zewnętrznego otoczenia, m.in. potencjalnych kandydatów do pracy, klientów, konsumentów i konkurentów.

Kandydaci coraz częściej chcą wiedzieć co potencjalny pracodawca może im zaoferować oprócz pensji. Firma, która tworzy swój wizerunek jako zaufany pracodawca oferujący stabilne zatrudnienie, możliwości rozwoju zawodowego i przyjazną atmosferę pracy cieszy się zdecydowanie lepszą reputacja na rynku pracy niż konkurencja.

Korzyści efektywnego Employer Brandingu:

• budowanie skutecznego wizerunku firmy
• efektywne pozyskiwanie talentów z rynku pracy
• mniejsza rotacja personelu
• zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników
• wzrost atrakcyjności firmy na rynku pracy
• budowanie trwałych relacji z pracownikami
• silniejsza kultura organizacyjna