Oferta

Rekrutacja obcokrajowców

W PMP Work rozumiemy, że polscy pracodawcy potrzebują niezawodnej i stabilnej siły roboczej, aby zaplanować i utrzymać zrównoważony wzrost dla swoich firm. Przy obecnej sytuacji rynkowej i deficycie rodzimych wykfalifikowanych pracowników fizycznych firmy coraz chętniej zatrudniają takich pracowników z zagranicy.
Proponujemy kompleksowe wsparcie przy rekrutacji pracowników fizycznych w branżach produkcyjnych, hotelarskiej, kierowców ciężarówek, pracowników budowlanych.


Co zyskuje Klient?

• Niskie koszty pracy w połączeniu z konkurencyjnymi warunkami współpracy z PMP Work
• Pełne wsparcie przy procesie rekrutacji oraz organizacji wszystkich formalności
• Szeroki wachlarz dostępnych kwalifikacji i doświadczenia pracowników, włącznie z obywatelami Nepalu mówiącymi po polsku i mającymi doświadczenie w pracy o podobnym charakterze
• Wysoką motywację pracowników – obywateli Nepalu, znacznie wyższą niż obserwowana u pracujących w Polsce Ukraińców. Nepalczycy dodatkowo zobowiązują się umownie w stosunku do PMP Work, że nie porzucą pracy u Klienta i nie podejmą zatrudnienia na terenie UE nielegalnie
• Dla obcokrajowców nie mających umiejętności i doświadczenia w konkretnym rodzaju pracy, organizujemy szkolenie w tym zakresie, jeszcze podczas pobytu w Nepalu, gdzie kandydaci zapoznają się praktycznie z zakresem przyszłych obowiązków – zakres takiego szkolenia jest zwykle uzgodniony z Klientem, bądź może on dedykować do jego przeprowadzenia swoich przedstawicieli
• Dla obcokrajowców zatrudnionych u naszych Klientów okresowo prowadzimy szkolenia w zakresie języka polskiego i kultury polskiej, wspierając ich tym samym w asymilacji ze społecznościami lokalnymi, co z kolei pozytywnie wpływa na ich motywację i jakość pracy – koszty tych działań ponoszone są przez współpracującą z nami fundację, zajmującą się wsparciem obywateli Nepalu pracujących w Polsce
• Będąc świadomymi wyzwań związanych z formalnościami wymaganymi dla zatrudnienia obcokrajowca, odciążamy Klienta w całym procesie pozyskania pozwoleń na pracę i wiz/kart pobytu, w czym wspiera nas PMP Legal Kancelaria Prawna (www.pmplegal.pl)
• Klient Zawierając z nami umowę na rekrutację obcokrajowca nie jest zobowiązany do zatrudnienia obcokrajowca i może go zwolnić jeśli nie wypełnia on obowiązujących norm pracy przewidzianych dla początkujących pracowników – w takim razie jesteśmy zobligowani do przedstawienia Klientowi innego kandydata w ramach gwarancji świadczonych usług.

Pracownicy fizyczni z Nepalu

Posiadamy swoje przedstawicielstwo w Nepalu, dzięki temu dysponujemy szeroką bazą danych kandydatów zarówno mających już doświadczenie w pracy fizycznej w różnych branżach, jak również kandydatami bez takiego doświadczenia ale gotowymi do przyuczenia.

To co wyróżnia pracowników z Nepalu na tle pracowników innych narodowości to ich wysoka motywacja do pracy, pokojowe usposobienie i wysoka wydajność oraz zaangażowanie w powierzone zadania.